تصویر شاخص یکی از بخش های مهم و اصلی در قالب وردپرس به شمار می آید و اکثر قالب ها برای نمایش تصویر هر مطلب از این قابلیت استفاده می کنند.اگر قالب شما طوری طراحی شده باشد که هر مطلب نیاز به یه تصویر داشته باشد پس طبیعی هستش که باید در هر مطلب یک تصویر شاخص داشته باشد و اگر از تصویر شاخص استفاده نکنید ملب شما نمای جالبی نخواهد داشت پس بهتر است کاری کنیم که برای انتشار هر مطلب حتما از تصویر شاخص استفاده شود.

آپلود اجباری تصویر شاخص در مطالب وردپرس

اگر قالب شما از تصویر شاخص پشتیبانی نمی کنه پیشنهاد می کنم مطلب اضافه کردن تصویر شاخص به قالب وردپرس رو ببینید.برای اینکه آپلود تصویر شاخص در حین انتشار مطلب رو اجباری کنید باید کد زیر رو در فایل functions.php قالب تون اضافه کنید.

add_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
add_action('admin_notices', 'wpds_thumbnail_error');

function wpds_check_thumbnail($post_id) {

  // change to any custom post type 
  if(get_post_type($post_id) != 'post')
    return;
  
  if ( !has_post_thumbnail( $post_id ) ) {
    // set a transient to show the users an admin message
    set_transient( "has_post_thumbnail", "no" );
    // unhook this function so it doesn't loop infinitely
    remove_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
    // update the post set it to draft
    wp_update_post(array('ID' => $post_id, 'post_status' => 'draft'));

    add_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
  } else {
    delete_transient( "has_post_thumbnail" );
  }
}

function wpds_thumbnail_error()
{
  // check if the transient is set, and display the error message
  if ( get_transient( "has_post_thumbnail" ) == "no" ) {
    echo "<div id='message' class='error'><p><strong>شما باید قبل از ارسال مطلب یک تصویر شاخص آپلود کنید. نوشته شما ذخیره شما ذخیره خواهد شد، اما قابل نمایش نیست!</strong></p></div>";
    delete_transient( "has_post_thumbnail" );
  }

}

موفق باشید

محمد جواد کوشکی
خودمو یک متخصص نمی دونم چون هر روز دارم چیز های جدیدی در حوزه کسب و کار اینترنتی یاد می گیرم.