مرور برچسب

cannibalization چیست

چگونه در سال ۲۰۱۹ از کنیبالیزیشن کلمات کلیدی جلوگیری کنیم؟

اگر یک بار عنوان این مقاله خواندید ولی از آن سر در نیاوردید و دوباره آن را خواندید، باید بدانید که شما تنها نیستید. ما هم تا چند وقت پیش با این مفاهیم آشنا نبودیم. با وجود اینکه کلمه کنیبالیزیشن برای بازاریابی اینترنتی چندان مانوس نیست،…