– تبلیغات کلیکی یکی از موثرترین روش‌های تبلیغاتی آنلاین هستند که می‌توانند سبب برند سازی گردند.

– رشد نمایش بنر‌های تبلیغاتی درون رسانه‌های اجتماعی، در سال ۲۰۱۲، حدود ۳۶ درصد بوده.

– تبلیغات کلیکی درون کشور انگلستان، در میان دو سال‌ ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ رشدی برابر ۱۰.۶ درصد داشته.

– در نیمه اول سال ۲۰۱۲، تبلیغات بنری به تنهایی ۲۸% از کل بودجه تبلیغات آنلاین جهان را به خود اختصاص دادند.

– در آغاز سال ۲۰۱۲ برندهایی که تولید کننده کالاهای مصرفی بودند، حداقل ۱۶ درصد بودجه کل تبلیغات خود را به تبلیغات بنری اختصاص دادند. این موضوع برای کمپانی‌هایی که در زمینه‌های سرگرمی، سفر و حمل‌ونقل فعالیت می‌کردند هم صدق می‌کرد.

– تا انتهای سال ۲۰۱۴، تبلیغات کلیکی ۳۷% درصد از کل تبلیغات آنلاین را در اختیار خواهد گرفت.

– تبلیغات کلیکی ترافیکی برابر ۹۰ درصد از کل کاربران اینترنت را به خود اختصاص خواهد داد.

– بازاریابان بریتانیایی بودجه تبلیغات بنری و کلیکی خود را در سال ۲۰۱۳، ۵۴ درصد افزایش دادند.

محمد جواد کوشکی
خودمو یک متخصص نمی دونم چون هر روز دارم چیز های جدیدی در حوزه کسب و کار اینترنتی یاد می گیرم.